Phần mềm quản lý kho, Phần mềm quản lý cân hóa chất, Phần mềm quản lý cân xe tải, Phần mềm quản ký kho vải, phần mềm in nhãn, Phần mềm barcode, phần ... TTP Solutions JSC Company
Giải pháp quản lý bán hàng POS 
Point-Of-Sale-POS-SwiftPOS-4.jpg

Các tính năng và lợi ích của giải pháp:

·         Kiểm soát được tình hình hoạt động kinh doanh.

·         Cung cấp các nghiệp vụ: Chính xác + đầy đủ + tiện lợi + dễ sử dụng.

·         Số liệu được bảo mật và an toàn.

·         Mang đến sự tự do tối đa về thời gian cho người chủ và quản lý.

·         Không tốn sức và thời gian cho việc nắm rõ tình hình hoạt động hàng ngày.

·         Khi bạn đi vắng, việc kinh doanh hàng ngày vẫn vận hành tốt như khi bạn đang có mặt. Và dễ dàng kiểm soát được lại tình hình hoạt động nhanh chóng.

·         Việc kinh doanh sẽ được duy trì và liên tục. Vì chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật và khắc phục sự cố nhanh chóng.

·         Là công cụ hỗ trợ giúp bạn đưa ra các quyết sách kinh doanh.

·         Bạn ở tại nhà có thể quản lý tình hình hoạt động kinh doanh qua môi trường mạng Internet.

·         Hệ thống tự động đồng bộ số liệu như danh mục, giá cả, nhập kho, xuất kho, chuyển kho, phát sinh bán hàng nhanh chóng.