Qly kho thanh pham.JPG

Thu thập thông tin về hàng tồn kho bằng máy quét và máy tính di động tiên tiến của chúng tôi hoặc công nghệ nhận dạng tần số radio (RFID) với các ứng dụng từ những đối tác dẫn đầu ngành của chúng tôi.

Sử dụng mạng cục bộ không dây của Motorola, Cisco (WLAN) truyền dữ liệu đường dây trở về hệ thống chủ của bạn cho phép nhân viên truy cập thời gian thực vào dữ liệu để có quyết định sáng suốt hơn. Quản lý từ xa các thiết bị của bạn với Nền tảng Phần mềm Di động để có được hiệu quả tốt hơn cho toàn bộ kho hàng thành phẩm của bạn.