Phần mềm quản lý kho, Phần mềm quản lý cân hóa chất, Phần mềm quản lý cân xe tải, Phần mềm quản ký kho vải, phần mềm in nhãn, Phần mềm barcode, phần ... TTP Solutions JSC Company
Đầu in CAB 4/300dpi dùng cho máy in A4+/300, A4+M/300, A4+T/300, XD4T/300; Part number: 5954072.001
Đầu in dùng cho máy in SQUIX4
Roller dùng cho máy in A4+, A4+M, A4+T, XD4T
Bộ quấn nhãn tự động bên ngoài
Đầu cắt dùng cho máy in SQUIX
Unify          Logo Darveen.jpg         XtendTech         XtendTech         XtendTech        XtendTech