Phần mềm quản lý kho, Phần mềm quản lý cân hóa chất, Phần mềm quản lý cân xe tải, Phần mềm quản ký kho vải, phần mềm in nhãn, Phần mềm barcode, phần ... TTP Solutions JSC Company
Máy nhỏ nhanh nhất, di động và linh hoạt khi sử dụng. Không cần có thời gian làm nóng khi khởi động.
AirWave1 cung cấp tới 4 máy trạm với đệm khí đáng tin cậy - được sản xuất tại Đức. Nó có thể lập trình và có thể được tích hợp liền mạch vào nơi làm việc. Dù là đệm nhỏ hay màng bọc rộng, AirWave1 vẫn là sản phẩm có hiệu suất cao nhất trong tất cả các hạng mục.
Unify          Logo Darveen.jpg         XtendTech         XtendTech         XtendTech        XtendTech